Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Podnikatelské, finanční, organizační a ekonomické poradenství Tisk Email

 • Podnikatelské poradenství pro malé a střední podniky
 • Spolupráce při vyhledávání zahraničních partnerů
 • Komplexní poradenství v oblasti krizového řízení, vč. pomoci a služeb při všech formách kapitalizace a restrukturalizace
 • Poradenství a spolupráce při zvyšování výkonnosti podniku, při zpracování finančně ekonomických analýz, controllingu
 • a podnikatelských záměrů
 • Marketingové poradenství, strategie, organizace a řízení
 • Poradenství a spolupráci při realizaci likvidace obchodních společností a družstev
 • Stanovení optimální formy zpeněžení likvidační podstaty, komplexní zajištění prodeje movitého a nemovitého majetku
 • Spolupráci při zpracování všech činností při řízení konkursu a vyrovnání
 • Komplexní zajištění výběrových řízení
 • Zpracování oceňování majetku (koncesní listina ev. číslo 310015-20625-00)
  - věci movité
  - věci nemovité
  - nehmotný majetek
  - finanční majetek
 • Podnikové analýzy ekonomického a technického rozvoje průmyslových odvětví, oborů a výrobků
 • Mezinárodní srovnání konkurenční schopnosti podniků a výrobků
 • Marketingové studie a průzkumy trhu
 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE