O nás Tisk

 

PF 2017

Přejeme všem úspěšný nový rok.

 

Vítáme Vás na stránkách Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o. je soukromou poradenskou a vzdělávací společností. Do obchodního rejstříku byla zapsaná jako nový podnikatelský subjekt v březnu 2002 (OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87083) po předchozím působení v různých organizačních formách TIS Praha od roku 1990.

Dlouhodobým záměrem společnosti je spolupráce s malými a středními podniky; pro realizaci tohoto záměru si vytváří předpoklady přípravou makroekonomických analýz a studií, analýz tržního postavení a finančně-ekonomické situace mikroekonomických subjektů, spoluprací s orgány veřejné správy i podniky v oblasti rozvoje lidských zdrojů – ve všech formách.

Společnost se v současné době soustřeďuje na:

a) řešení projektů v programu OP VK, v rámci projektů spolupracujeme s MSP, základními a středními školami

b) řešení projektů v programu Leonardo da Vinci, touto formou spolupracujeme se zahraničními univerzitami na přípravě vzdělávání pro MSP a vzdělávací instituce

c) přípravu a organizaci studijních stáží studentských magisterských programů z univerzit ve Velké Británii