Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Kreativita v podnikání - O tomto projektu Tisk Email
05png.png

 

Cílem projektu je připravit a pilotně ověřit nový vzdělávací program pro žáky SŠ v Ústeckém kraji, který by přispěl k rozvoji jejich podnikatelských znalostí, schopností a dovedností. Program bude zpracován v modulové struktuře tak, aby dával otevřené možnosti pro zařazení modulů nebo celého programu do ŠVP dle potřeb a možností jednotlivých SŠ.

Zahraniční zkušenosti svědčí o tom, že skupina žáků SŠ je pro vzdělávání v této oblasti otevřená a není poznamenaná působením v zaměstnaneckém poměru. Lze předpokládat lepší zvládání odpovědnosti, rizika i pružnější reakci na změny, rychlejší reakci na výzvy a otevřenost moderním trendům.

V projektu se uvažuje o následujících modulech:

  • podnikání, sdůrazem na výchovu kpodnikání, na rozvoj firmy od 1 zaměstnance po moderní flexibilní firmu evropského trhu,
  • společenská odpovědnost firem - sociálně ekologický rozměr problematiky, sdůrazem na pochopení důležitých aspektů udržitelnosti rozvoje, principů chování moderní firmy jak ve vztahu kokolí tak ve vztahu kzaměstnancům,
  • práce srizikem, problematika insolvence, scílem naučit se práci srizikem, od rozpoznání, řízení kvyužití formou „výzvy krealizaci změny",
  • ICT, hlavní zdroj informací o možnostech podnikání a počítačové simulační ekonomické hry scílem naučit se reagovat aktivně na tržní výzvy,
  • Jazyková příprava, Business English pro SME a Single EU Market.

Projekt bude pracovat se dvěma cílovými skupinami: žáci středních škol ekonomického, technického a gymnaziálního typu a pedagogičtí pracovníci středních škol Ústeckého kraje. Právě pedagogičtí pracovníci, kteří se zúčastní pilotního ověřování vzdělávacího programu a vytvoří metodické týmy, jejichž cílem bude realizace workshopů pro pedagogy dalších SŠ regionu, na kterých budou prezentovat výuku k podnikání a první zkušenosti. Řešitelé předpokládají přizvat k účasti na workshopech rovněž pedagogy ZŠ z regionu s cílem postupně vytvořit možnosti propojení výuky na obou vzdělávacích stupních.

Hlavní motivací pro cílové skupiny je nový obsah vzdělávacího programu, který doposud takto nebyl vyučován. Půjde jak o zajímavá témata i pro osobnostní rozvoj žáka, využití nejnovějších moderních metod a ICT techniky ve výuce i simulačních interaktivních ekonomických her ze zahraničí v anglickém jazyce. Významným motivačním prvkem bude možnost zahraniční stáže na partnerské škole pro žáky i lektory, exkurze do zajímavých a úspěšných MSP v regionu.

 

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE