Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Kreativita v podnikání - Partneři Tisk Email

01png.png

Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

130 00 Praha 3, Sudoměřská 32 (kancelář: Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8 - Karlín)

Tel.: 222 314 124

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zkušenosti:

Dlouhodobá spolupráce poradenské a vzdělávací společnosti s malými a středními podniky v oblasti managementu změn, krizového řízení, insolvence společnosti. Společnost spolupracovala na přípravě a realizaci profesního a odborného vzdělávání pro střední a vyšší management, komunikační a motivační dovednosti i chování v krizových situacích. Realizovala rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT pro dlouhodobě nezaměstnané v regionu Ostrava a Most. Připravila a organizovala vzdělávání správců konkursní podstaty a likvidátorů ve spolupráci s KSKŘI v ČR. Má zkušenosti z přípravy a organizace seminářů pro pracovníky MPO ČR k aktuálním problémům průmyslové a strukturální politiky ČR a EU, pro zaměstnance státní správy ze zemí Střední a Východní Evropy v rámci programů TACIS a projektů Světové banky. Pravidelně organizuje studijní pobyty pro studenty MBA z Velké Británie v ČR. V uplynulých letech spolupracovala s většinou partnerů na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků ESF a SR ČR.

Zapojení do projektu:

Žadatel projektu, odpovědný za přípravu, organizaci a řízení projektu.

 

 

Partneři projektu

02png.png

Střední odborná škola podnikatelská,s.r.o.

434 01 Most, Topolová 584

Tel.: 476 769 506

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zkušenosti:

Partner má zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ. Byl hlavním příjemcem dotace projektu Vzdělávání drobných a malých podniků realizovaného v rámci OP RLZ Opatření 3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Partner nabízí vzdělávací kurzy v oblasti ekonomiky, cizích jazyků, projektového řízení, ECDL atd.

Zapojení do projektu:

Odborný garant zastupující SŠ univerzálního zaměření při vytváření nového vzdělávacího programu. 4 pedagogičtí pracovníci SŠ projdou úvodním vzděláváním pedagogů SŠ v rámci přípravy pro výuku nového vzdělávacího programu, 2 pracovníci se zúčastní zahraniční stáže, další pracovník absolvuje zahraniční stáž společně s vybranými nejlepšími studenty programu. Partner se bude podílet na provedení analýzy ŠVP, charakteristice možností začlenění nového vzdělávacího programu či jednotlivých vzdělávacích modulů a na přípravě nového vzdělávacího programu a jeho ověření. Bude spolupracovat na publicitě projektu a jeho evaluaci.

 

 

Evropská obchodní akademie

405 02 Děčín I, Komenského náměstí 2

Tel. 412 516 127

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zkušenosti:

Partner má bohaté zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ. Byl hlavním příjemcem dotace projektu Zpracování, řízení a realizace projektové činnosti v oblasti vzdělávání (OP RLZ opatření 3.3), zaměřeného na vytvoření moderního systému přípravy úředníků státní správy a samosprávy.

 

Zapojení do projektu:

Partner bude do projektu zapojen jako odborný garant zastupující SŠ ekonomického zaměření při vytváření nového vzdělávacího programu. 4 pedagogičtí pracovníci SŠ projdou úvodním vzděláváním pedagogů SŠ v rámci přípravy pro výuku nového vzdělávacího programu, 2 pracovníci se zúčastní zahraniční stáže, další pracovník absolvuje zahraniční stáž společně s vybranými nejlepšími studenty programu. Partner se bude podílet na provedení analýzy ŠVP, charakteristice možností začlenění nového vzdělávacího programu či jednotlivých vzdělávacích modulů a na přípravě nového vzdělávacího programu a jeho ověření. Bude spolupracovat na publicitě projektu a jeho evaluaci. Bude řídit práci metodických týmů dle oborových modulů vzdělávacího programu a koordinovat jejich zapojení do workshopů v rámci realizace projektu.

 

 

 

Střední průmyslová škola, Most

434 01 Most, Topolová 584

Tel.: 476 769 522

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zkušenosti:

Partner má zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ. Byl hlavním příjemcem dotace v projektu Zpracování, řízení a realizace projektové činnosti (OP RLZ opatření 3.3). Projekt byl zaměřen na vytvoření moderního systému přípravy úředníků státní správy a samosprávy, učitelů, lektorů v oblasti projektového řízení. Partner nabízí také vzdělávací kurzy pro dospělé v oblasti ekonomiky, cizích jazyků, projektového řízení, ECDL.

Zapojení do projektu:

Partner bude do projektu zapojen jako odborný garant zastupující SŠ technického zaměření při vytváření nového vzdělávacího programu. 4 pedagogičtí pracovníci SŠ projdou úvodním vzděláváním pedagogů SŠ v rámci přípravy pro výuku nového vzdělávacího programu, 2 pracovníci se zúčastní zahraniční stáže, další pracovník absolvuje zahraniční stáž společně s vybranými nejlepšími studenty programu. Partner se bude podílet na provedení analýzy ŠVP, charakteristice možností začlenění nového vzdělávacího programu či jednotlivých vzdělávacích modulů a na přípravě nového vzdělávacího programu a jeho ověření. Bude spolupracovat na publicitě projektu a jeho evaluaci.

 


03png.png

Vysoká škola finanční a správní, v.o.s., studijní středisko v Mostě

Tel.: 476 700 562

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zkušenosti:

VŠFS navazuje na střední odborné vzdělávání. Spolupracuje se SŠ regionu, má zkušenosti se vzděláváním různých skupin - studentů, zástupců podnikatelské sféry, posluchačů 3. věku. Rozvíjí mezinárodní spolupráci se vzdělávacími institucemi okolních zemí. Do projektu bude zapojeno středisko Most, které má zkušenosti ze spolupráce na řešení vzdělávacích projektů v regionu, znalost podnikatelského prostředí regionu a zkušenosti z připravenosti studentů SŠ na samostatné podnikání v rámci vysokoškolského vzdělávacího procesu.

Zapojení do projektu:

Úkolem partnera bude spolupracovat s aktéry trhu práce a SŠ Ústeckého kraje, spolupracovat při analýze ŠVP zapojených škol s důrazem na zapojení nového vzdělávacího programu a na výběru zahraničních partnerských škol. V řešitelském týmu bude partner zabezpečovat oblast sociologicko-psychologickou ve výběru účastníků cílové skupiny, při tvorbě nového vzdělávacího programu i v práci metodických týmů. Součástí aktivit partnera bude publicita a spolupráce při evaluaci projektu.

 

04png.png

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR

110 00 Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 16

Tel.: 227 195 276

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zkušenosti:

Partner se dlouhodobě specializuje na problematiku krizového řízení a insolvence. Má zkušenosti s řešením problematiky v zahraničí i v tuzemsku. V odborných komisích Komory je vytvářena základna pro integritu postupů, rozvoj metodologie a pro přípravu návrhů potřebných změn v legislativě insolvenčních procesů a likvidací.

Zapojení do projektu:

Partner bude odpovědný za odborné řešení problematiky krizového řízení a insolvence v modelu vzdělávacího programu. Bude se podílet na přípravě všech podkladů za danou problematiku pro realizaci pilotního ověřování. V souladu s předpoklady organizace a řízení projektu se bude partner podílet na průběžné evaluaci projektu a jeho prezentaci.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE