Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
MNEMOS - O tomto projektu Tisk Email

 mnemos-frontbmp.bmp

 

MNEMOS – Kvalita a inovace v odborném vzdělávání v oblasti kulturního dědictví podniků je nový projekt, realizovaný s finanční podporou Evropské komise, zaměřený na aktuálně se rozvíjející oblast kulturního dědictví podniků (KDP). Ve spolupráci s malými a středními podniky v odvětvích řemeslné výroby projekt analyzuje, jak využívají jejich kulturní dědictví a jak by to mohlo být využíváno.

 

KDP jsou aktiva podniku, která pochází z jeho historie a jsou produktem vysoké úrovně znalostí a dovedností ve společnosti. Tyto znalosti se týkají jak výrobků nebo služeb, tak celkové identity značky společnosti, procesů a technologií, funkcí a organizační struktury. Mohou sloužit k vylepšení budoucí konkurenceschopnosti prostřednictvím originality, inovací a kvality.

 

V tomto kontextu je cílem projektu MNEMOS připravit inovativní odborné vzdělávání pro využití řízení kulturního dědictví podniku v malých a středních podnicích a zvýšit kvalitu praktického odborného vzdělávání. Rozvíjení nových schopností a znalostí a efektivnější využití KDP podpoří zaměstnatelnost jednotlivých pracovníků a zlepší konkurenceschopnost malých a středních podniků tím, že jim pomůže využít ekonomickou hodnotu jejich unikátního kulturního dědictví.

 

 

CÍLE:

 

Hlavní cíle projektu jsou:

·         podpořit malé a střední podniky s bohatým kulturním zázemím tak, aby tento nehmotný majetek přeměnily na klíčový faktor konkurenceschopnosti, a to jak na vnitřních tak i vnějších trzích, s využitím strukturované metodiky pro zlepšení kreativity ve výrobě;

·         pomoci malým a středním podnikům, které v současné době nemají přístup ke specializovanému vzdělávání připraveným inovativním novým vzděláváním s cílem podpořit vyšší výkon v rámci odvětví;

·         přispět ke zlepšení kvality, přitažlivosti a dostupnosti balíku školení, s organizací učebních předmětů umístěných ve vhodném e-learningovém prostředí;

·         pomoci podnikatelům rozpoznat a řídit strategickou hodnotu jejich kulturního dědictví a zlepšit zaměstnatelnost vedoucích a technických pracovníků rozvojem jejich nových dovedností založených na kreativním využití znalostí;

·         podpořit zaměstnance malých a středních podniků tím, že jim usnadníme přístup k jejich osobnímu rozvoji a rozvoji společnosti rozvojem nových dovedností a znalostí.

 

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE