Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
1. rok Tisk Email

Informace o realizaci udržitelnosti v roce 2013

„Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním:

Reg. číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/1.0023

 

Příjemce: Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Partneři: Vysoká škola finanční a správní v.o.s., středisko Most

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR

Základem zajištění udržitelnosti projektu bylo udržování osobních kontaktů mezi partnery, dále s odbornými řešiteli a vybranými lektory i poradci. Bylo to poskytování nových informací, sdílení nových zkušeností, náměty pro další aktivity.

V průběhu roku 2013 realizovali partneři projektu následující aktivity:

1. Několik dnů před ukončením realizace projektu byla připravena konference "Insolvenční řízení po 5 letech účinnosti insolvenčního zákona", která se konala pod záštitou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (22. 11. 2012). Partner - KSKŘI využil při přípravě a realizaci konference zkušenosti, které získal řešením problematiky insolvenčních procesů v projektu. V roce 2013 byl pod vedením JUDr. Ing. Světlany Semrádové Zvolánkové zpracovaný sborník z konference, který byl postoupený partnerům v projektu.

2. V oblasti vzdělávání je partnerem každý rok organizováno diskusní fórum (25. 9. 2013), kde členové Komory mohou doplnit příp. získat nové informace o aktuálním dění v oblasti insolvenčních řízení, exekučních řízení a likvidací. Na tato jednání je Tis Praha vždy zván. Pozvánka je přílohou této monitorovací zprávy.

3. Spolupráce Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o. a KSKŘI se rozvíjela i v oblasti poradenství a konzultací v době, kdy KSKŘI připravoval žádost o nový projekt OP VK ve Středočeském kraji a následně zahájil řešení projektu "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika" (CZ.1.07/3.2.11/02.0094).

4. Aktivita některých lektorů, kteří absolvovali vzdělávání v rámci projektu, je charakterizovaná ve dvou přílohách. První je informace o využívání znalostí z oblasti klasifikace a analýzy rizik, metod snižování rizik v podnikání subjektů, při zpracování plánu organizace dostavby velkého energetického zařízení, při zpracování nabídky na výstavbu skladu a při zpracování nabídek pro výběrová řízení u stavebních společností. Druhá je informace o využívání poradenských služeb při hodnocení regionální a národní konkurence firmy Maxis a.s. na českém trhu a při přípravě změny v komunikační strategii firmy (problematika psychologicko-sociologických aspektů podnikání a řízení změn).

5. Partner VŠFS, středisko Most hodnotí pozitivně vliv vzdělávání lektorů v projektu z hlediska využívání této problematiky ve výuce vybraných předmětů ve vzdělávání dospělých (Universita 3. věku a kombinovaná forma magisterského studia). Jde opět o psychologicko-sociální aspekty při řešení krizových jevů, krizové řízení a řízení změn.

6. Na základě realizovaných aktivit v prvním roce udržitelnosti byly získány doplňující poznatky, které partneři projektu považovali za potřebné pro podání žádosti o akreditaci programů. U obou programů jde o vzdělávání pro pracovní pozice nové, které se zatím v nabídce vzdělávání ani v seznamu pracovních pozic nevyskytovaly. Využitelnost vzdělávání byla ověřena jak z hlediska lektorského, tak z hlediska poradenství poskytovaného firmám vybranými lektory a poradci. Bylo to poskytování nových informací, sdílení nových zkušeností, hodnocení možností akreditace a náměty pro další aktivity v rámci udržitelnosti projektu. Příjemce i oba partneři využívali pro přípravu a realizaci odborného poradenství, odborných diskusí a vzdělávání vytvořené učební texty, e-learningovou formu a rovněž pořízený majetek (tiskárna a kopírka, 2 počítače a 2 notebooky s Office, externí disk). Pořízený majetek podle provedené fyzické inventarizace je nadále v používání u příjemce i obou partnerů.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE