Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
2. rok Tisk Email

Informace o realizaci udržitelnosti v roce 2014

„Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním:

Reg. číslo projektu CZ.1.07/3.2.06/1.0023

 

Příjemce: Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Partneři: Vysoká škola finanční a správní v.o.s., středisko Most

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR

Vytvořené partnerství pokračovalo i v dalším roce udržitelnosti. Příjemce připravoval s partnery neformální schůzky, na kterých si účastníci vzájemně vyměňovali informace a zkušenosti z hodnocení vývoje podniků v návaznosti na postup řešení důsledků krize v české ekonomice.

Byly realizovány společné aktivity, ve kterých byly výsledky projektového řešení využity:

1. Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR organizovala metodické poradny a diskusní setkání se svými členy, zaměřené na problematiku rozpoznání a řešení krizových situací.

2. Vysoká škola finanční a správní, pobočka Most, využívala lektory, kteří absolvovali pilotní vzdělávání v rámci projektu, ve vzdělávání studentů dálkového studia, tedy při zaměstnání. Jde především o studenty působící v řadě firem v regionu, pro které byla tak zajištěna kvalitní odborná příprava a odborné poradenství v oblasti řízení podniku se zaměřením na zpracování strategie rozvoje vybraných podniků.

3. Vysoká škola finanční a správní, pobočka Most a Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o. zajistily lektory a odborné specialisty pro krizové řízení podniku, kteří absolvovali pilotní vzdělávání, pro spolupráci na přípravě návrhu nové vzdělávací specializace pro vzdělávání podnikatelů s pracovním názvem „Rodinná firma“. Ideový záměr projektu byl v říjnu 2014 předán k posouzení MŠMT a po jeho připomínkách je dále dopracováván.

4. V průběhu roku 2014 jsme ověřili, že kvalifikace pracovníků firmy v oblasti krizového řízení může přispět k řešení problémů společnosti v souvislosti s projevy krize v české a světové ekonomice. Společnost EDOST s.r.o. zapojila do pilotního vzdělávání 5 pracovníků, z toho 4 jako lektory dalšího vzdělávání a jednoho jako krizového poradce. Společnost potvrdila, že získané poznatky z oblasti charakteristiky rizik, možnosti jejich eliminace, metod průzkumu trhu a právního minima vytvořily aktuální součást odborných a vzdělávacích programů, ve kterých proškolení pracovníci firmy působí.

V rámci udržitelnosti příjemce i partneři využívali všechny vytvořené učební texty, e-learningové prostředí a zakoupený majetek.

Postupně vznikala potřeba aktualizovat právní minimum ve vzdělávacích programech v souvislosti s uvedením Nového občanského zákoníku v platnost od 1. 1. 2014 a se změnami obchodního práva. V řadě případů je třeba počkat na první judikáty pro výklad řešení zadlužení a platební neschopnosti.  Na tuto oblast se proto je třeba zaměřit, aktualizace právních podmínek je nezbytná pro předložení programů k akreditaci na MŠMT, jak v programu vzdělávání lektorů krizových poradců, tak i programu vzdělávání krizových poradců podniků pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE