Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Výstupy projektu Tisk Email

Výstupy/produkty projektu

 

Typ (CD, metodika atd.) Název Stručný popis Přiloženo v MZ
1 Učební texty Řízení podniku Obecné principy managementu firem, řízení lidských zdrojů, finanční řízení podniku, řízení změn, typy organizační změny, hospodářský cyklus, finanční krize MZ 6, upravené v MZ 9
2 Učební texty Rizika v podnikání a managementu Vymezení pojmu riziko, druhy rizik, proces řízení rizik, klasifikace rizik, metody snižování rizik, analýza rizik (kvalitativní postupy a kvantitativní metody), vyhodnocení, management podnikatelských rizik MZ 9
3 Učební texty Role podnikatele v pozici věřitele v krizovém řízení podniku Platební neschopnost a předlužení, formy mimosoudního zajištění, institut uznání dluhů, formy zajištění, zadržovací právo, zástavní právo, rozhodčí řízení, exekuční řízení, úkony dlužníka, úkony věřitele, insolvence a její formy, insolvenční návrh, insolvenční řízení, postavení věřitelů, rozhodnutí o úpadku MZ 6, upravené v MZ 9
4 Učební texty Role podnikatele v pozici dlužníka v krizovém řízení podniku Diagnostika krizových jevů, insolvence, podnikatel v úpadku MZ 6, upravené v MZ 9
5 Učební texty Případové studie 4 případové studie k řešení pozice věřitele a dlužníka v krizovém řízení podniku MZ 8
6 Učební texty Psychologie a sociologie v krizovém řízení Krizová intervence, základy koncepce neuro-lingvistického programování,  krizový poradce a emoce, emoce a jejich anatomie, pojetí klasické a emoční inteligence, problémové osobnosti, jak měnit konflikty na spolupráci MZ 6, upravené v MZ 9
7 Učební texty Analýza úpadkových procesů Statistický přehled a analýza konkursních a insolvenčních řízení v ČR a Ústeckém kraji (1992 – 2009) MZ 6, upravené v MZ 9
8 Učební texty Počítačová gramotnost pro krizové řízení Modely řešení základních podnikatelských propočtů – rozhodnutí o podnikání, zakladatelský rozpočet, rozhodnutí o realizaci investic, řízení výroby, řízení pohledávek, metodika identifikace stavu životaschopnosti firmy v potížích MZ 6, upravené v MZ 9
9 Učební texty Terminologický slovník Anglicko-český a česko-anglický slovník pro oblast krizového řízení MZ 8
10 Pilotní kurz Vzdělávání lektorů pro krizové poradce Pilotní ověření vzdělávacího programu, realizace závěrečných zkoušek, vydání osvědčení MZ 7
11 Pilotní kurz Vzdělávání krizových poradců podniků Pilotní ověření vzdělávacího programu, realizace závěrečných zkoušek, vydání osvědčení MZ 7
12 e-learning Vzdělávání lektorů pro lektory a pro krizové poradce podniků Nově vytvořený e-learningový program se zkušebními otázkami pro realizaci dalšího vzdělávání MZ 9
13 Vzdělávací program Vzdělávání lektorů krizových poradců Nově vytvořený vzdělávací program MZ 9
14 Vzdělávací program Vzdělávání krizových poradců podniků Nově vytvořený vzdělávací program MZ 9
 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE