Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Vzdělávání krizových poradců - O tomto projektu Tisk Email

ESF

CZ.1.07/3.2.06/01.0023

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Cíle projektu: připravit a pilotně ověřit dva nové vzdělávací programy:

a) pro přípravu cílové skupiny lektorů, kteří by připravovali specialisty pro krizové řízení, poradce pro podnikatelskou sféru, vč. likvidátorů a insolvenčních správců.

b) pro celoživotní vzdělávání specialistů pro krizové řízení, kteří by působili v podnikatelské sféře jako poradci pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním a pro zajištění prevence insolvence v souvislosti s ekonomickým vývojem a jeho cyklickým charakterem.

Tvorba nových vzdělávacích programů zohlední jak potřeby a podmínky regionu Ústeckého kraje, tak mezinárodní zkušenosti řešitelů s řešením krize a její prevence. V závěrečné fázi realizace projektu se řešitelský kolektiv soustředí na přípravu podkladů pro akreditaci vzdělávacího programu pro krizové specialisty u MŠMT ČR. Cílem je vytvořit  rekvalifikační vzdělávací program pro krizové specialisty, který bude kombinovanou formou nabízet další vzdělání novým specialistům, ale také možnost celoživotního udržení si kvalifikace.

Projekt chce podpořit:

  • rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých, které umožní získat nebo udržet si pozici na trhu práce a dále prezentačním studiem svyužitím e-learningového prostředí umožnit jejich rekvalifikaci či celoživotní vzdělávání;
  • vytvoření sítě spolupracujících partnerů; půjde o podporu nových poradenských služeb voblasti krizového řízení;
  • vzdělávání lektorů a rozšíření kvalifikace osob již působících voblasti vzdělávání dospělých.

Proč byl zpracovaný záměr takový projekt realizovat?

Podnikatelská sféra, především malé a řada středních podniků, nevěnovala dostatečnou pozornost oblasti prevence krizových jevů a následně reagovala na projevy krize s velkým zpožděním, nebo nereagovala vůbec.

Důsledky takové strategie se projevily a stále projevují v odchodu takových subjektů z podnikání; značný počet podnikatelských subjektů svoji činnost muselo ukončit anebo se v současné době potýká s problémem insolvence.

Projekt reaguje na současnou ekonomickou situaci. Podniky vnímají potřebu krizového řízení ve vazbě na havárie či katastrofy, potřeba zabývat se ekonomickými projevy krize, jejich rozpoznáním a zvládnutím, stejně tak jako prevencí,  je v uvedených souvislostech utlumena. Do určité míry lze takové chování připsat relativně krátké existenci privátního podnikání v ČR, historicky malých podnikatelských zkušeností, kdy si manažeři nechtěli připustit míru rizika podnikání, která je v každé tržní ekonomice vysoká a v ekonomice závislé na mezinárodních ekonomických vztazích a zahraničním obchodě ještě výrazně vyšší.

Tím, že projekt bude realizovaný ve vybraném regionu, bude možné prověřit rovněž vazbu vzdělávacích programů a tvorbu lektorského sboru na místní specifika problematiky. Ústecký kraj se svojí vysokou mírou nezaměstnanosti a problémy v podnikatelské sféře v důsledku ekonomické reakce na projevy krize, by tím měl vytvořit podmínky pro změnu chování podnikatelských subjektů dříve než jiné regiony.

V projektu se bude spolupracovat se dvěma cílovými skupinami:

a) specialisté krizového řízení; skupina bude tvořena zástupci podnikové sféry anebo samostatně podnikajícími poradci, kteří by měli být připraveni poskytovat potřebné ekonomické poradenské služby podnikatelskému sektoru tak, aby byl schopen reagovat rychle na změny v poptávce, předvídat je, předcházet možným rizikům. Právě krize vytváří možnost pro připravené subjekty zaujmout významnější postavení na trhu, posílit svoji konkurenceschopnost rychlejším reagováním než je reakce konkurentů.

b)  lektorský sbor; skupina bude tvořena z řad likvidátorů, konkursních nebo insolvenčních správců anebo specialistů pro krizové řízení. Znamená to připravit tuto skupinu na podnikání v oblasti vzdělávání a měla by poskytovat potřebnou kvalifikaci specialistům pro krizové řízení pro podniky. Na rozdíl od první cílové skupiny musí tato cílová skupina absolvovat vedle odborného vzdělávání v oblasti ekonomiky, managementu, psychologie a sociologie, legislativy, ICT a odborné jazykové přípravy rovněž přípravu v pedagogicko-didaktické oblasti.

Termín zahájení projektu: 1. 3. 2010

Termín ukončení projektu: 30. 11. 2012

 

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE