Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

Ekonomické poradenství pro malé a střední podniky

Tis Praha

Tis Praha

pondělí, 12. září 2016
V září 2016 byl úspěšně zorganizován studijní pobyt pro posluchače MBA z University of Salford. Během týdne od 5. do 11. září navštívili... Více...

čtvrtek, 30. června 2016
Bylo ukončeno pětileté období udržitelnosti projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", RČ: CZ.1.07/1.1.13/22.0012 Více...
Všechny články...
Vzdělávání krizových poradců - Partneři / Kontakty Tisk Email

 

TIS Praha - logo

Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o.

130 00 Praha 3, Sudoměřská 32

kancelář: Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8 – Karlín

Tel.+ fax: 222 314124

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zkušenosti:

Dlouhodobá spolupráce poradenské a vzdělávací společnosti s malými a středními podniky v oblasti managementu změn, krizového řízení, insolvence společnosti. Společnost spolupracovala na přípravě a realizaci profesního a odborného vzdělávání pro střední a vyšší management, komunikační a motivační dovednosti i chování v krizových situacích. Realizovala rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT pro dlouhodobě nezaměstnané v regionu Ostrava a Most. Připravila a organizovala vzdělávání správců konkursní podstaty a likvidátorů ve spolupráci s KSKŘI v ČR. Má zkušenosti z přípravy a organizace seminářů pro pracovníky MPO ČR k aktuálním problémům průmyslové a strukturální politiky ČR a EU, pro zaměstnance státní správy ze zemí Střední a Východní Evropy v rámci programů TACIS a projektů Světové banky. Pravidelně organizuje studijní pobyty pro studenty MBA z Velké Británie v ČR. V uplynulých letech spolupracovala s většinou partnerů na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků ESF a SR ČR.

Zapojení do projektu:

Žadatel projektu, odpovědný za přípravu, organizaci, koordinaci a řízení projektu, řešitel odpovědný za zpracování a realizaci vzdělávacích modulů a pilotních vzdělávání. Dále řešitel odpovědný za

· přípravu dokumentů pro akreditaci vzdělávacího programu pro krizové specialisty MŠMT kombinovanou formou,

· spolupráci s Partnery při výběru cílové skupiny odborníku – poradců působících v podnikatelské sféře,

· přípravu a řízení konferencí a seminářů.

Žadatel odpovídá za průběžné vyhodnocování projektových činností, vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu, publicitu projektu, zpracování monitorovacích zpráv a předkládání žádostí o platby, schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnerů.

 

logo Vysoká škola finanční a správní, v.o.s.

Vysoká škola finanční a správní, v.o.s., studijní středisko v Mostě

Tel.: 476 700 562

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zkušenosti:

VŠFS navazuje na střední odborné vzdělávání. Spolupracuje se SŠ regionu, má zkušenosti se vzděláváním různých skupin – studentů, zástupců podnikatelské sféry, posluchačů 3. věku. Rozvíjí mezinárodní spolupráci se vzdělávacími institucemi okolních zemí. Do projektu bude zapojeno středisko Most, které má zkušenosti ze spolupráce na řešení vzdělávacích projektů v regionu, znalost podnikatelského prostředí regionu a zkušenosti z připravenosti studentů SŠ na samostatné podnikání v rámci vysokoškolského vzdělávacího procesu.

Zapojení partnera do projektu využívá jeho působení v Ústeckém kraji a znalost podnikatelského prostředí v regionu, vybavení partnera odbornými pracovníky s pedagogickými zkušenostmi. Partner bude odpovědný za zpracování základních učebních textů pro problematiku rizik v podnikání z hlediska podniku i rizik spojených s vývojem světové ekonomiky. Budou připraveny základy ekonomiky a financí. Důraz bude položen na přípravu případových studií, studijních materiálů a informací tak, aby je bylo možné využít při přípravě e-learningové podpory pro akreditaci vzdělávacího programu. Dále bude partner:

· plnit funkci odborného garanta přípravy vzdělávacích programů z hlediska metodiky vzdělávání,

· podílet se na zpracování a pilotním ověření vzdělávacích programů zapojením odborných řešitelů a lektorů,

· spolupracovat při výběru obou cílových skupin s využitím znalostí podnikatelského prostředí v regionu Ústeckého kraje, spolupráce na definování potřeb cílové skupiny a přenos informací mezi cílovou skupinou a příjemcem,

· podílet se na plnění všech klíčových aktivit projektu v souladu s projektem.

 

logo "Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR"

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR

110 00 Praha 1 – Staré Město, Dlouhá 16

Tel.: 227 195 276

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zkušenosti:

Partner se dlouhodobě specializuje na problematiku krizového řízení a insolvence. Má zkušenosti s řešením problematiky v zahraničí i v tuzemsku. V odborných komisích Komory je vytvářena základna pro integritu postupů, rozvoj metodologie a pro přípravu návrhů potřebných změn v legislativě insolvenčních procesů a likvidací.

Zapojení do projektu:

Partner se dlouhodobě specializuje na problematiku krizového řízení a insolvence. Má zkušenosti s řešením problematiky v zahraničí i v tuzemsku. V odborných komisích Komory je vytvářena základna pro integritu postupů, rozvoje metodologie. Komora působí v Ústeckém kraji prostřednictvím své regionální sekce. V rámci projektu partner bude

· plnit funkci odborného garanta přípravy vzdělávacích programů z hlediska řešení problematiky insolvence v modulech vzdělávacích programů,

· podílet se na přípravě všech podkladů a na pilotním ověření vzdělávacích programů zapojením odborných řešitelů a lektorů,

· zajištění výběru cílové skupiny pro vzdělávání krizových poradců z řad insolvenčních správců a likvidátorů působících v  regionu Ústeckého kraje, spolupráce na definování potřeb cílové skupiny a přenos informací mezi cílovou skupinou a příjemcem,

· plnění monitorovacího ukazatele 15 proškolených lektorů a krizových poradců výběrem cílové skupiny,

· podílet se na plnění všech klíčových aktivit v souladu s projektem.

 

 

Řešené projekty

ESF bez-ustipng.png

Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESF ESF

Matematika hrou

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE

 

ESFESF

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací o projektu naleznete ZDE